loader

Mapping

Voor verschillende provincies, waterschappen, ingenieursbureaus en bouwbedrijven leveren wij de data waarmee de nieuw gerealiseerde projecten volledig en nauwkeurig kunnen worden geïnventariseerd en gekarteerd. Uit ervaring is gebleken dat karteren op basis van dronedata goedkoper, nauwkeuriger en minder tijdsintensief is. Hierbij is dit dus een erg interessant alternatief voor het traditionele landmeten.

Alle belijning, bebording, hoogteverschillen, materiaal, etc worden door onze methodes in kaart gebracht. Door het combineren van verschillende traditionele landmeetkundige en moderne (drone) technieken kunnen wij een completer pakket leveren dan onze directe concurrenten. Zelfs infrastructuur of bebouwing onder viaducten, in tunnels óf onder bomen kan nu nauwkeurig worden geïnventariseerd.

Een rotonde in Montfoort welke volledig is gekarteerd door AlfaDrone geleverde data.
3D puntenwolk van een rotonde in de provincie Utrecht met een nauwkeurigheid van minder dan 1cm in rijksdriehoeksstelsel.
Orthofoto van een rotonde in de provincie Utrecht met een nauwkeurigheid van minder dan 1cm in rijksdriehoeksstelsel.
Door nieuwe technieken minder beperkingen dan onze concurrenten!
Voor dit viaduct onder de A12 ten hoogte van Woerden is een 3D model geproduceerd waarbij onder de constructie kon worden gekarteerd! Zie het onderstaande model om een uitsnede van dit product in 3D te bekijken.
Mapping onder constructies is ook mogelijk!

Voor extra informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Copyright 2020 - Alle rechten voorbehouden - Alfadrone.nl