loader

Revisiemeting Breda

Voor Van Gelder infrastructuur is een gehele nieuw te bouwen woonwijk ingemeten door middel van een combinatie van traditionele meetpunten en dronedata. Breda Bouverijen is een locatie die ontwikkeld gaat worden als nieuwbouwlocatie en waarbij alle infrastructuur én grondniveau’s door AlfaDrone efficiënt en nauwkeurig zijn ingemeten. Hierbij is een 3D puntenwolk en orthofoto met een nauwkeurigheid van 1cm in Rijksdriehoeksstelsel opgeleverd.

Overzichtsfoto infrastructuur & grondniveau Breda Bouverijen

Overzichtsfoto infrastructuur & grondniveau Breda Bouverijen

Overzichtsfoto infrastructuur & grondniveau Breda Bouverijen

Uitvoering werkzaamheden AlfaDrone BV.

Project Details

Skills : 3D modellen, Geo-data

Copyright 2020 - Alle rechten voorbehouden - Alfadrone.nl