loader

Werkwijze

Risico-analyse
Als eerste stap wordt de locatie bezocht en geinspecteerd, de risico-analyse opgesteld, obstakels vastgelegd en de veiligheid voor bewoners en omstanders beoordeeld/ingeschaald. Waar vereist wordt melding gemaakt en/of een vergunning aangevraagd.

Uitvoering
Een drone-piloot werkt in principe nooit alleen. Er is altijd een waarnemer bij die zowel de omgeving als het luchtruim in de gaten houdt. Betreft het een foto- of video opdracht dan is nog een extra collega aan het werk. De piloot vliegt de drone, de camera-man/vrouw bedient de camera en de waarnemer houdt de veiligheid in de gaten.

Bouwgrond/natuurgrond
Voor het in kaart brengen van bouwgrond en natuurgrond worden ongeveer 500 foto’s per hectare gemaakt. Deze digitale foto’s (GISdata) worden met specifieke software aan elkaar gerekend tot een 3D model (puntenwolk). Uit deze puntenwolk kunnen hoogte gegevens worden gehaald en de orthofoto’s worden gegenereerd. Deze techniek is tevens perfect in te zetten voor karteren. AlfaDrone levert deze producten op in bestanden naar wens van de opdrachtgever.

Foto/video
Luchtfoto’s worden uitgeleverd in 4K kwaliteit. Luchtvideo’s worden volgens opdracht of naar eigen inzicht gemonteerd en voorgelegd ter beoordeling. Naar wens kan er tekst en/of ondertiteling, het eigen bedrijfslogo en achtergrondmuziek worden toegevoegd.

Warmtescan
Woningen en gebouwen worden met een Infrarood camera onder verschillende invalshoeken gefotografeerd. De foto’s kunnen wij op specificatie analyseren, bijvoorbeeld 2 graden per kleurscheiding, en het analyserapport bijleveren.
De opdrachtgever kan ook zelf de analyse uitvoeren waarbij AlfaDrone zorgt voor de analyseprogrammatuur.

Luchtkwaliteit meting
Op verzoek worden luchtbestanddelen vanaf een bepaalde locatie (de bron) en op een bepaalde tijd gemeten. Een voorbeeld hiervan is het meten van de hoeveelheid ammoniak (NH3) in de lucht.
Voorafgaand aan de meting wordt de meetlocatie bepaald door de windrichting en de hoogte. Ook de hoogte van de bron van de uitstoot speelt hierbij een belangrijke rol.
De drone registreert de geo-locatie, de hoogte en de tijd. Het meetapparaat registreert het luchtbestanddeel (per minuut een meting gedurende een kwartier) en de tijd. Door beide gegevens aan elkaar te koppelen is bekend op welke locatie en welke tijd een luchtbestanddeel gedurende een aantal malen is gemeten. Een meetrapport wordt opgesteld waarbij het luchtbestanddeel normaliter wordt uitgedrukt in ppm. (parts per million).

Om een beter beeld te krijgen van de mogelijkheden verwijzen wij u graag door naar onze portfolio waar een kleine selectie van opgeleverde projecten wordt weergeven.

Voor extra informatie kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen!

Copyright 2020 - Alle rechten voorbehouden - Alfadrone.nl